• Dr. Peeyush B Umale

  PB

  Verified

  Dentist

  BDS

  37 Years Experience

  2:00 PM to 6:00 PM

  100

  Price

  0

  Save 100%

  Dr. Umale Dental Care - Jain Mandir & 1 More

  Ganjmal, Nashik

  0.2 km

 • Dr. Shipra

  S

  Verified

  BAMS

  5 Years Experience

  11:00 AM to 6:00 PM

  0

  EVOLVE

  Tidke Colony, Nashik

  0.2 km

 • Dr. Ravindra Chavan

  Dr. Ravindra Chavan

  Orthopedist

  MBBS

  15 Years Experience

  10:00 AM to 1:00 PM

  6:00 PM to 9:00 PM

  300

  Price

  200

  Save 33%

  Dr Chavan Orthopedic Clinic

  (3)

  Damodar Nagar, Nashik

  0.2 km

 • Dr. Rich Nainani

  BSc

  3 Years Experience

  11:00 AM to 6:00 PM

  0

  EVOLVE

  Tidke Colony, Nashik

  0.2 km

 • Filter by Availability More filters

 • Dr. Anil Sukhlal

  Homeopath

  DHMS

  37 Years Experience

  10:00 AM to 2:00 PM

  7:00 PM to 9:00 PM

  100

  Padamsukh Clinic

  Bhankarlane, Nashik

  0.2 km

 • Dr. Hemangi Mahajan

  HM

  Verified

  Ophthalmologist

  MBBS

  12 Years Experience

  10:00 AM to 6:00 PM

  200

  Price

  120

  Save 40%

 • Sort by More filters

 • Dr. Kunal Nikale

  KN

  Verified

  Ophthalmologist

  MBBS

  10 Years Experience

  3:00 PM to 6:00 PM

  10:00 AM to 2:00 PM

  400

  Price

  240

  Save 40%

 • Dr. Priyanka Gaikwad

  PG

  Verified

  Ophthalmologist

  MBBS

  6 Years Experience

  10:00 AM to 6:00 PM

  300

  Price

  180

  Save 40%

 • Dr. Amit Deshmukh

  AD

  Verified

  Ophthalmologist

  MBBS

  14 Years Experience

  3:00 PM to 6:00 PM

  300

  Price

  180

  Save 40%

 • Dr. Irfan Shaikh

  IS

  Verified

  Ophthalmologist

  MBBS

  6 Years Experience

  10:00 AM to 2:00 PM

  200

  Price

  120

  Save 40%

 • Dr. Soniya Bhala

  SB

  Verified

  Eye Surgeon

  MBBS

  12 Years Experience

  3:00 PM to 6:00 PM

  400

  Price

  240

  Save 40%

 • Dr. Ashish Jain

  AJ

  Verified

  Ophthalmologist

  MBBS

  12 Years Experience

  3:00 PM to 6:00 PM

  500

  Price

  300

  Save 40%

 • Dr. Amol Wankhede

  AW

  Verified

  Ophthalmologist

  MBBS

  17 Years Experience

  3:00 PM to 6:00 PM

  500

  Price

  300

  Save 40%

 • Dr. Prashant Birla

  PB

  Verified

  Eye Surgeon

  MBBS

  23 Years Experience

  6:00 PM to 8:00 PM

  9:00 AM to 11:00 AM

  500

  Price

  300

  Save 40%

 • Dr. Anand Parikh

  Dr. Anand Parikh

  Interventional Cardiologist

  MBBS | MD | DNB

  11 Years Experience

  10:00 AM to 6:00 PM

  530

  Price

  451

  Save 14%

 • Dr. Radheshyam Chaudhari

  Dr. Radheshyam Chaudhari

  Urologist

  MBBS | MS | MCh

  10 Years Experience

  10:00 AM to 6:00 PM

  530

  Price

  451

  Save 14%

  Wockhardt Hospital Nashik

  (155)

  Agra Road, Nashik

  0.5 km

 • Dr. Kedar Malwatkar

  Dr. Kedar Malwatkar

  Pediatrician

  MBBS | MD

  22 Years Experience

  10:00 AM to 6:00 PM

  420

  Price

  357

  Save 15%

  Wockhardt Hospital Nashik

  (155)

  Agra Road, Nashik

  0.5 km

 • Dr. Seema Ajay Naxane (Gavali)

  Dr. Seema Ajay Naxane (Gavali)

  Interventional Cardiologist

  MBBS | MD | DM

  16 Years Experience

  10:00 AM to 6:00 PM

  530

  Price

  451

  Save 14%

 • Dr. Ajay N Naxane

  Dr. Ajay N Naxane

  Nephrologist

  MBBS | MD | DNB

  16 Years Experience

  10:00 AM to 6:00 PM

  530

  Price

  451

  Save 14%

  Wockhardt Hospital Nashik

  (155)

  Agra Road, Nashik

  0.5 km

 • Dr. Ajinkya Desale

  Dr. Ajinkya Desale

  Sports Medicine Physician

  MBBS | MS | DNB

  11 Years Experience

  10:00 AM to 6:00 PM

  530

  Price

  451

  Save 14%

  Wockhardt Hospital Nashik

  (155)

  Agra Road, Nashik

  0.5 km

1
2

Doctors in Nashik Road Nashik - Ratings & Reviews

Average rating  4.7 (124 reviews)

Book Doctors
Book Lab Tests

Exclusive
Discounts

Health Packages
View Offers